Energieadviesbureau voor de industrie

Welkom bij Indea!

Indea geeft als energieadviesbureau voor de industrie bruikbaar advies rond wetgeving, procestoepassingen, decentrale energieproductie, energiemanagement, subsidies en zoveel meer.

Op onze website vindt u onze contactgegevens, alsook interessante informatie rond energie-gerelateerde onderwerpen.Indea blog

Energiesubsidies van de netbeheerders in 2015

U heeft het zeker al opgemerkt? Het gonst van de bedrijvigheid in energieaudit-land momenteel. Bedrijven stapten in EBO, de deadline voor de energieaudit voor Grote Ondernemingen nadert met rasse schreven en er wordt druk gepuzzeld met budgetten om de rendabele maatregelen te kunnen implementeren.

Het uitgelezen moment dan ook, om het te hebben over de subsidies voor energiebesparende maatregelen. We maakten voor u een overzicht van de subsidies, geldig voor investeringen in 2015.

Subsidies van de distributienetbeheerder: tot 25.000 EUR per project!

De subsidies van de distributienetbeheerder zijn op te splitsen in enerzijds "standaard" maatregelen zoals het plaatsen van (dak)isolatie, efficiënte beglazing, energiezuinige verlichting, warmtepompen en zonneboilers en anderzijds het "maatwerk", onder de vorm van de "REG-steun na energiestudie of energieaudit".

Voor de standaardmaatregelen kan u de subsidie aanvragen nadat het project gerealiseerd werd. Bij de uitvoering kijkt u best de actievoorwaarden na, zodat u later vlot de aanvraag kan indienen.

De subsidie "REG-steun na energiestudie of energieaudit" is er voor energiebesparingen die niet onder de standaardtoepassingen vallen en volgen uit een energie-scan of energie-audit. In deze categorie kan u tot 25.000 EUR subsidie ontvangen, in functie van de berekende besparing. Diverse energiebesparende projecten (met een terugverdientijd groter dan 2 jaar) komen in aanmerking, zoals bijvoorbeeld omgekeerde osmose, rookgascondensor voor de stoomketel, frequentiesturing, ..

Subsidies Eandis
Subsidies Infrax
Subsidie "Premie na energieaudit"

 

Subsidies van de transportnetbeheerder (ELIA)

Voor bedrijven die rechtstreeks aangesloten zijn op het hoogspanningsnet van ELIA zijn bovenstaande subsidies niet van toepassing. ELIA heeft een eigen subsidieprogramma waarbij bedrijven tot 200.000 EUR subsidie per jaar kunnen aanvragen. Elk energiebesparend investeringsproject, dat niet in aanmerking komt voor groenestroom- of WKK-certificaten, komt in aanmerking. De besparing en terugverdientijd (TVT) moeten vooraf in een studie berekend worden. Het steunpercentage hangt af van de TVT: bij een terugverdientijd van 2 jaar bedraagt het 10%, om gradueel te stijgen tot 40% bij een terugverdientijd van 5 jaar.
OPGELET: bij de ELIA-subsidie dient de aanvraag eerst goedgekeurd te worden door ELIA alvorens de bestelling kan geplaatst worden!

Subsidies Elia

Lees verder in onze andere blogpost voor andere subsidies voor energiebesparende investeringen ...

 

Andere energiesubsidies in 2015

In onze eerste blogpost hadden we het over  de subsidies van de netbeheerders (Eandis, Infrax en ELIA). hieronder gaan we verder met een tweede reeks subsidiemogelijkheden.

Ecologiepremie Plus

De ecologiepremie Plus werkt op basis van een Limitatieve Lijst voor Technologieën ( LTL). Sinds juli 2015 is een nieuwe lijst van kracht. Technologieën die in aanmerking komen: plaatsen van een chiller met CO2 en/of NH3 als koelmiddel, recuperatie van restwarmte (enkel voor KMO's), warmtepompen, ORC op restwarmte (indien geen groenestroomcertificaten), absorptiekoeling op restwarmte, inkoppeling op een warmtenet (enkel KMO's),intelligente daglichtsystemen/lichtbuizen, ...

Kleine bedrijven ontvangen nog tot 25% op de meerkost voor investeringen ecoklasse A, grote bedrijven tot 12,5%. De meerkost werd per technologie vastgelegd. Er zijn bonussen voor bedrijven met milieucertificaten en/of een milieumanagementsysteem.

Voor technologieën die niet op de limitatieve lijst staan, kan "strategische ecologiesteun" aangevraagd worden. Met ingang van 11 maart 2015 zijn de percentages aangepast.

Ecologiepremie plus
Strategische ecologiesteun

 

Verhoogde investeringsaftrek

De verhoogde investeringsaftrek is al jaar en dag een zekerheid in het subsidielandschap. Voor de energiebesparende investeringen gedaan in 2015 (aanslagjaar 2016) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%. Komen onder meer in aanmerking: REG-toepassingen, optimalisatie van industriële processen, restwarmterecuperatie, hernieuwbare energieproductie en WKK.

Verhoogde investeringsaftrek
 

Financiële ondersteuning voor het verkrijgen van energie-advies

Tot slot zijn voor KMO's ondersteuningsprogramma's beschikbaar zoals een gratis energiescan en een zelfscan. Daarnaast kan advies via de KMO-portefeuille ondersteund worden. Via onderstaande links komt u meer te weten.

Energiescan
KMO-portefeuille

Lees meer over de subsidies van de netbeheerders in onder andere blogpost ...

 


Meer artikels