Sneltreinvaart voor Monitoringplan 2008-2012?

Voor VER-plichtige bedrijven is er terug werk aan de winkel. Het monitoringprotocol 2005-2007 vervalt binnenkort en dient vervangen te worden door het monitoringplan 2008-2012. Weldra zijn het nieuw sjabloon alsook de toelichting beschikbaar en kan het nieuw monitoringplan, conform de beschikking over de nieuwe Monitoring en Reporting Guidelines voor de handelsperiode 2008-2012 van de Europese Commissie, opgesteld worden. De Vlaamse Overheid werkt momenteel aan de omzetting van de beschikking. Meer info vindt u binnenkort op de website van het Departement Leefmilieu, natuur en Energie (LNE).

In een notedop: wat zijn de belangrijkste veranderingen?

- Een aantal definities zoals bronstroom, CO2-installatie, CO2-systeem en CO2-bron werden nieuw gedefinieerd of beter afgebakend.

- Een nieuw toegevoegd begrip zijn de 'commercieel verhandelbare standaardbrandstoffen/materiaalstromen'. De hoeveelheid brandstof/materiaal en de calorische waarde ervan zullen mogen afgeleid worden van de facturen van de leverancier.

- Onzekerheden dienen voortaan onderbouwd te worden, tenzij gebruik mag gemaakt worden van leveranciersgegevens of van standaardfactoren. Een aantal vereiste onzekerheden zijn ook veranderd.

En last but not least: installaties met een CO2-uitstoot van minder dan 25 kton/a vallen vanaf 2008 in de nieuwe categorie 'kleine bedrijfslocaties' en mogen daardoor hun CO2-emissies bepalen volgens sterk versoepelde eisen.

Wordt vervolgd ...

 

geschreven door Valérie de Groote op 01-10-07 (10 jaren geleden) in Wetgeving.

Reageer

Naam
(*)
E-mailadres
(*) wordt niet getoond
Website
Onderwerp
Boodschap