Referenties

Indea telt talrijke referenties van energie-gerelateerde opdrachten in de industrie. Het is echter evident dat wij geen namen van bedrijven op onze website vermelden zonder uitdrukkelijke toestemming. Binnenkort zullen wij een aantal projectfiches van relevante opdrachten op onze website publiceren.

In afwachting kan u ons contacteren voor een uitgebreide referentielijst in volgende domeinen:

 • Besluit energieplanning
 • - energieplan
  - energiestudie
 • Besluit verhandelbare emissierechten (VER)
 • - monitoringprotocol/plan
 • Auditconvenanten
 • - energieplan
 • Industrieel design
 • - installatieontwerp stoom/wkk - second opinion
  - haalbaarheidsstudies
  - certificaten