Blog

De échte impact van de CO2-prijs op uw bedrijf

De transitie waar we voor staan gaat een stuk verder dan het aankopen van groene stroom en het afbouwen van fossiele brandstoffen. De impact zal voelbaar zijn in de kern van jouw bedrijf. Ben je daar klaar voor?

Terug
Ongewone tijden zoals deze coronacrisis werken vaak als versneller voor veranderingen in paradigma’s. In een interessant interview met De Tijd (zie de link onderaan dit artikel) geeft Carlota Perez, vooraanstaande econome en professor aan het Institute for Innovation and Public Purpose in Londen, haar visie op deze paradigmashifts.

Eén van haar voorstellen in het artikel is een verschuiving van taxatie op inkomen en winst naar een belasting op energie, materiaal en transport. Deze denkpiste keert regelmatig terug wanneer het gaat over het in de komende jaren realiseren van de CO2-emissiereductie volgens de ambitieuze Europese doelstellingen: -55% tegen 2030 en netto CO2-neutraal tegen 2050.

In de koolstofintensieve industrie (denk aan staalproductie, basischemie, …) krijgen de transitiepaden stilaan vorm. Iets kleinere bedrijven qua energieverbruik zijn hier nog niet zo intensief mee bezig. Nochtans kan de impact hiervan op de bedrijfsvoering fundamenteel zijn.

Nu denk je misschien: “Dat valt wel mee. Wij werken al met een interne CO2-prijs van 25 EUR/ton en die impact is beperkt.” Als je enkel rekening houdt met de scope 1- en scope 2-emissies, in de praktijk het aardgas- en elektriciteitsverbruik van de site, dan klopt dat inderdaad.

Wil je echter ook zicht krijgen op de andere emissies (scope 3), dan kan je best een analyse van de volledige carbon footprint (*) laten doen. Scope 3-emissies vind je op 2 plaatsen terug:

  • upstream-emissies afkomstig van de productie van de grondstoffen die je on site verwerkt
  • downstream-emissies afkomstig van het gebruik van het product en de end of life-verwerking ervan

Wanneer je deze emissies mee in rekening brengt, dan zal je zien dat de CO2-impact van producten veel groter is dan louter de emissies on site of door het elektriciteitsverbruik bij de productie. Wanneer de CO2-prijs stijgt of een CO2-taks ingevoerd wordt en je hebt de scope 3-emissies niet meegenomen in je berekeningen, dan kan dit een heel grote schok geven.

Een veelvoud van de prijs van CO2 of een gelijkaardige CO2-belasting hebben invloed op het aankoopgedrag van jouw klanten en de prijs van de grondstoffen voor productie. Dit heeft onvermijdelijk disruptieve gevolgen.

Er is een goede reden om een dergelijke verhoging van de CO2-prijzen te verwachten: de transitiepaden van de koolstofintensieve industrie worden economisch rendabel bij CO2-prijzen die significant hoger zijn dan de huidige CO2-prijs. De kans is dus reëel dat de CO2-prijzen ook in die richting gaan opschuiven.

Hebt u zichzelf de volgende vragen al gesteld:

  • Wat is de impact op jouw product of business bij een CO2-prijs van 150 EUR/ton of 250 EUR/ton?
  • Zullen klanten jouw product nog kopen of wordt het gebruik te duur door de hoge CO2-prijs?
  • Zullen jouw grondstoffen nog betaalbaar zijn of wordt circulair ook voor jouw bedrijf de enige oplossing?

Zoals je ziet gaat de transitie waar we voor staan een stuk verder dan het aankopen van groene stroom en het afbouwen van fossiele brandstoffen. De impact zal voelbaar zijn in de kern van jouw bedrijf. Ben je daar klaar voor?

Wil je meer inlichtingen? Even van gedachten wisselen hierover? Contacteer Indea via valerie.degroote@indea.be of 0479 / 239 009.

  (*) Contacteer Indea voor het bepalen van de footprint van uw bedrijf volgens de "methode Bilan Carbone"

Deel dit op

Dit is een tip van Valérie de Groote

Valérie is industrieel ingenieur met een master in milieuwetenschappen en -technologieën. Haar passie? Als extern energiedeskundige meedenken met energiemanagers en hen ondersteunen zodat zij voluit hun rol kunnen spelen.

Artikels zoals dit in je mailbox?

Schrijf je hier in. Toch niet interessant? Dan schrijf je je eenvoudig uit.

We bewaren de info die je ons doorstuurt tijdelijk en met respect voor je privacy. Meer info.