Blog

Wat je moet weten over de energiestudie

Als het over energiestudies gaat, is Indea een pionier. Sinds het Besluit Energieplanning in 2004 in voege trad, voeren we als externe energiedeskundige energiestudies uit en stellen we energieplannen op.

Terug

Regelmatig krijgen we vragen van bedrijven zoals: “Moeten we een energiestudie laten opstellen voor de milieuvergunningsaanvraag van onze nieuwe (productie)installatie?”, “Hoe berekenen we het primair energieverbruik?”, “Hoeveel is 10 TJ?" enz. Reden genoeg dus om er hier wat dieper op in te gaan.

 

Energiestudie: wat is dat?

 

De term energiestudie komt uit het Besluit Energieplanning. Dit zegt: “Voor nieuwe inrichtingen met een totaal jaarlijks energiegebruik van tenminste 0,1PJ of bij een wijziging aan een bestaande installatie die een (primair) meerverbruik van tenminste 10 TJ per jaar met zich meebrengt, moet bij de vergunningsaanvraag een energiestudie gevoegd worden.”

Deze studie moet bewijzen dat de nieuwe of gewijzigde installatie aan bepaalde criteria van energie-efficiëntie voldoet. Het is aan het bedrijf om, in samenwerking met een externe energiedeskundige, aan te tonen dat dit zo is.

 

Hoeveel energie zal een installatie verbruiken? 

 

Meten is weten, maar voor een installatie in ontwerpfase is dat uiteraard nog niet mogelijk. Om het energieverbruik ervan te kennen, moeten we dus op een andere manier te werk gaan. Sowieso is en blijft dat een schatting!

Hoe we het energieverbruik schatten? Voor een aantal processen zijn kengetallen ter beschikking die het energieverbruik uitdrukken per geproduceerde hoeveelheid eindproduct:  GJ per hectoliter bier bijvoorbeeld, of MWh per ton stoom. De leverancier van de machines of het proces kan je die kengetallen aanleveren. Schattingen gebeuren vaak ook op basis van geïnstalleerde vermogens, draaiuren en geschatte belastingen. 

 

Voorbeeld: nieuwe stoomketel in een bedrijf

 

Deze ketel vervangt een oude ketel die 1 ton stoom per uur produceert. Hiervoor hebben we (bij een gemiddelde belasting van 80%) een vermogen van 830 kW nodig. De ketel werkt 5.000 uren per jaar.

Vertrekkend van een globaal rendement van 85% bedraagt het aardgasverbruik (COW!) dan: 830 kW x 5.000 u/j x 0,80 / 0,85 / 1.000 = 3.941 MWh/jaar. Of omgerekend naar GJ: 3.941 MWh x 3.600 / 1.000 = 14.188 GJ. Door nogmaals te delen door 1.000 bekomen we tot slot het verbruik in terajoule: 14,2 TJ! 

Voor deze installatie is dus een energiestudie vereist, op voorwaarde dat het totale energieverbruik van het bedrijf groter is dan 0,1 PJ. Dit bereken je op basis van de facturen. 

 

Goochelen met giga’s, tera’s en peta’s

 

Waarvoor stond giga nu weer? 10^9 of toch iets anders? Is een peta groter dan een tera of was het omgekeerd? Een handig overzichtje van alle SI-prefixes vind je op Wikipedia.

Wil je het primaire energieverbruik berekenen op basis van het aardgas- en elektriciteitsverbruik? Download dan de rekentool “Hoeveel is 0,1 PJ?”. 

Ik heb een energiestudie nodig. Wat nu?

Blijkt uit de berekeningen dan je een energiestudie nodig hebt, dan moet je daarvoor beroep doen op een externe energiedeskundige. Wij zijn extern energiedeskundige sinds 2004: geef ons een vrijblijvend seintje via 0479 239 009 of via e-mail. 

Twijfel je of je wel een energiestudie nodig hebt? Blijf er niet mee zitten en contacteer ons vrijblijvend. We kijken het graag met jou na!

Deel dit op

Dit is een tip van Valérie de Groote

Valérie is industrieel ingenieur met een master in milieuwetenschappen en -technologieën. Haar passie? Als extern energiedeskundige meedenken met energiemanagers en hen ondersteunen zodat zij voluit hun rol kunnen spelen.

Artikels zoals dit in je mailbox?

Schrijf je hier in. Toch niet interessant? Dan schrijf je je eenvoudig uit.

We bewaren de info die je ons doorstuurt tijdelijk en met respect voor je privacy. Meer info.